Nyheter

 

  • Nyhet för 2014 är att vi erbjuder vi en utbildning för chefer "Medvetet ledarskap för hållbar och hälsosam prestation" Detta gör i samarbete med Anna Funke(Beteendevetre) på Conforto Uteckling AB.
För mer info kolla unde fliken. Utbildning.