Våra Tjänster

  • Medvetet ledarskap för hållbar och hälsosam prestation. (En utbildning i olika steg, se under flik utbildning)
  • Hälsoprofilbedömningar enligt Stråkenshus
  • Sammanställning av resultat på hälsoprofilerna. Detta utifrån vad det finns för förbättringspotential på gruppnivå för att uppnå en ökad produktvitet och välmående på företaget. Varje individ får också en indviduell bedömning och rådgivning utifrån resultaten.
  • Uppföljning av Hälsoprofil inom 6 månader med en återkoppling om andel frisk och risk individer har förändrats.
  • Föreläsningar som skräddarsys efter kundföretagens behov. Ex, kan vara inspirationsföreläsning om hur man får ihop livspusslet, kost vid visktminskning, hur ska jag som chef upptäcka ohälsa i tid, alkohol och droger på företag.
  • Viktgrupper efter Stahremetoden. KBT används som redskap vilket är den enda vetenskapliga metoden som finns för varaktig viktminskning förutom Gastric by pass
  • Uthyrning av företagsskötersketjänst till företagshälsovårdsföretag

 

bild